• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0896 286 866
    • Лични данни

     Политика за поверителност

     във връзка с обработването на лични данни

      

     Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на Promotableti поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо европейско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

     Кои категории лични данни обработваме ние

     Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите.

     • Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, е-мейл адрес за потвърждение на поръчка и кореспонденция.

     В нашия уебсайт и в можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

     Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

     Какви са целите и основанията на обработването?

     Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

     • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
     • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки;
     • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
     • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
     1. подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви Усъвършенстване на нашите услуги

     Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

     Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

     1. Маркетинг

     Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Моята количка“ или „Акаунт/Любими“, или ако сте проявили интерес към закупуването им,

     Колко време пазим Вашите лични данни?

     По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато изтече гаранционният срок на стоката,закупена от вас.

     На кого изпращаме Вашите лични данни?

     Вашите лични данни се предоставят само и единствено на:

      

     • доставчици на куриерски услуги;

      

     Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

     Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

     Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

     Ние използваме услугата за обработване на плащания PayU за извършване на плащанията. Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

     Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

     Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

     Съответните права

     Описание

     Достъп

     Можете да ни помолите:

     • да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;
     • да предоставим копие от тези данни;
     • да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.

     Поправяне

     Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.

     Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

      

     Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:

     • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
     • Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
     • упражнявате законно право на възражение; или
     • те са били незаконно обработвани; или
     • е налице правно задължение в тази връзка.
        

     Преносимост на данните

     Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

     • обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и
     • обработването се извършва с автоматично средство.

     Право на възражение

     Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

     Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

      

     •  

     Жалби

     Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.   

      

      

   • Newsletter
    • Copyright © 2014 Изи солюшънс ООД

    • Онлайн магазин от Exsitee